Compartimentsyndroom

Compartimentsyndroom is een aandoening waarbij er sprake is van een verhoogde druk in een spiercompartiment. Dit kan leiden tot beschadiging van spieren en zenuwen en kan ernstige gevolgen hebben als het niet op tijd wordt behandeld. In dit artikel zullen we bespreken wat Compartimentsyndroom is, welke klachten en symptomen het veroorzaakt en welke behandelmogelijkheden er zijn.

Wat is Compartimentsyndroom?

Compartimentsyndroom is een aandoening waarbij er sprake is van een verhoogde druk in een spiercompartiment. Een spiercompartiment is een groep spieren, bloedvaten en zenuwen die omgeven worden door een stevige laag bindweefsel, de fascie genaamd. Wanneer er sprake is van een verhoogde druk in een spiercompartiment, kan de fascie niet meer uitrekken en ontstaat er druk op de spieren, bloedvaten en zenuwen in het compartiment.

Compartimentsyndroom kan ontstaan door verschillende oorzaken, zoals een trauma, overbelasting of een operatie. Bij een trauma kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een botbreuk of een verstuiking, waardoor er zwelling ontstaat in het spiercompartiment. Bij overbelasting kan er sprake zijn van een langdurige en intensieve belasting van de spieren, waardoor er ook zwelling ontstaat in het spiercompartiment. Bij een operatie kan er sprake zijn van een verhoogde druk in het spiercompartiment door de operatie zelf of door de zwelling die ontstaat na de operatie.

Welke klachten en symptomen veroorzaakt Compartimentsyndroom?

Compartimentsyndroom kan leiden tot verschillende klachten en symptomen, afhankelijk van het spiercompartiment dat is aangetast. De meest voorkomende klachten en symptomen zijn:

– Pijn: De pijn bij Compartimentsyndroom is vaak hevig en wordt omschreven als een brandende, drukkende pijn. De pijn wordt erger bij beweging en kan ook in rust aanwezig zijn.

– Zwelling: Er ontstaat zwelling in het spiercompartiment, waardoor de spieren strak aanvoelen en er druk ontstaat op de bloedvaten en zenuwen in het compartiment.

– Gevoelloosheid en tintelingen: Door de druk op de zenuwen in het spiercompartiment kunnen er gevoelloosheid en tintelingen ontstaan in het gebied dat door de zenuwen wordt verzorgd.

– Verminderde kracht: Door de beschadiging van de spieren kan er sprake zijn van verminderde kracht in het gebied dat door de spieren wordt verzorgd.

– Verandering van kleur en temperatuur: Door de druk op de bloedvaten in het spiercompartiment kan er een verandering van kleur en temperatuur ontstaan in het gebied dat door de bloedvaten wordt verzorgd.

Welke behandelmogelijkheden zijn er voor Compartimentsyndroom?

De behandeling van Compartimentsyndroom bestaat uit het verminderen van de druk in het spiercompartiment. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de aandoening.

– Rust: Bij een lichte vorm van Compartimentsyndroom kan rust voldoende zijn om de druk in het spiercompartiment te verminderen. Dit betekent dat de belasting van de spieren wordt verminderd en dat er rust wordt genomen.

– IJs: Door het aanbrengen van ijs op het gebied kan de zwelling verminderen en kan de druk in het spiercompartiment worden verminderd.

– Medicatie: Bij ernstige pijn kan er medicatie worden voorgeschreven om de pijn te verminderen.

– Fysiotherapie: Bij Compartimentsyndroom kan fysiotherapie worden ingezet om de spieren te versterken en de belasting op de spieren te verminderen.

– Chirurgie: Bij ernstige vormen van Compartimentsyndroom kan een operatie nodig zijn om de druk in het spiercompartiment te verminderen. Bij deze operatie wordt de fascie opengesneden, waardoor er meer ruimte ontstaat in het spiercompartiment.

Conclusie

Compartimentsyndroom is een aandoening waarbij er sprake is van een verhoogde druk in een spiercompartiment. Dit kan leiden tot beschadiging van spieren en zenuwen en kan ernstige gevolgen hebben als het niet op tijd wordt behandeld. De klachten en symptomen van Compartimentsyndroom zijn onder andere pijn, zwelling, gevoelloosheid en tintelingen en verminderde kracht. De behandeling van Compartimentsyndroom bestaat uit het verminderen van de druk in het spiercompartiment, door middel van rust, ijs, medicatie, fysiotherapie of chirurgie. Het is belangrijk om bij klachten die wijzen op Compartimentsyndroom tijdig een arts te raadplegen, om ernstige gevolgen te voorkomen.