COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, of vertaald als Chronische Obstructieve Long Ziekte) is een chronische ontsteking van de luchtwegen en de longen, die tot ernstige ademhalingsproblemen kan leiden. Het is een degeneratieve aandoening die geleidelijk aan verergert, en het kan zelfs leiden tot invaliditeit en zelfs de dood.

Een moeilijke ademhaling als gevolg

COPD is een aandoening waarbij de longen en de luchtwegen geïrriteerd raken, waardoor het moeilijker wordt om adem te halen. Dit verergert meestal met het ouder worden.

Roken en andere oorzaken

COPD is voornamelijk het gevolg van roken, maar het kan ook het gevolg zijn van blootstelling aan bepaalde, irriterende stoffen of vervuiling. Het kan ook erfelijk zijn.

COPD voorkomen

Om te voorkomen dat je COPD krijgt, is het belangrijk om te voorkomen dat je longen en je luchtwegen geïrriteerd raken. Dit kan door te stoppen met roken, of door roken te vermijden, en door je blootstelling aan bepaalde stoffen of vervuiling te verminderen.

COPD behandelen

Als je al COPD hebt, is het belangrijk om je aandoening onder controle te krijgen en om ze ook onder controle te houden. Op die manier voorkom je verdere schade aan je longen. Dit kan door medicatie te gebruiken, door je leefstijl aan te passen en, in sommige gevallen, door chirurgie te ondergaan.

De aandoening kan zich wel verder ontwikkelen als je in aanraking komt met vervuilde lucht of rook. Daarom is het belangrijk om je blootstelling aan schadelijke stoffen te verminderen.

Welke geneesmiddelen kan je gebruiken tegen COPD?

COPD is een aandoening van de luchtwegen die gekenmerkt wordt door moeite met ademhalen door een ontsteking en vernauwing van de luchtwegen. Er zijn verschillende geneesmiddelen die kunnen helpen de symptomen van COPD te verlichten, waaronder:

  • Bronchodilatatoren: Dit zijn luchtwegverwijdende middelen die de spieren in de luchtwegen ontspannen, hetgeen kortademigheid kan verlichten.
  • Steroïde inhalatoren: Dit zijn ontstekingsremmende middelen die gebruikt worden om de ontsteking in de luchtwegen te verminderen.
  • Antibiotica: Soms kan COPD veroorzaakt worden door een infectie, waarvoor antibiotica voorgeschreven kunnen worden.
  • Supplementen: Vitamine D en omega-3 vetzuren kunnen helpen bij het verminderen van de ontsteking die inherent is aan COPD.
  • Luchtweg reinigende middelen: Er zijn verschillende middelen beschikbaar om de luchtwegen schoon te houden, waaronder vernevelaars en luchtbevochtigers. Dit kan helpen bij het verminderen van symptomen zoals kortademigheid en hoesten.

Bovenstaande hulpmiddelen kunnen helpen bij het verminderen van symptomen zoals kortademigheid, gezwollen luchtwegen en hoesten.

Hoe oud kan je worden met COPD?

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, aangezien de levensverwachting van mensen met COPD sterk kan variëren. Sommige mensen met de aandoening kunnen gemiddeld tot 15 jaar ouder worden dan het ogenblik waarop ze COPD krijgen, terwijl anderen slechts een aantal jaren ouder zullen worden na de vaststelling van de ziekte. In sommige gevallen kan COPD leiden tot een vroegtijdige dood.

Is COPD besmettelijk?

COPD is een aandoening van de luchtwegen die voornamelijk wordt veroorzaakt door roken. Hoewel COPD niet besmettelijk is, kunnen sommige bacteriën en virussen de aandoening verergeren. Roken is de belangrijkste oorzaak van COPD, maar niet iedereen die rookt, krijgt de aandoening. Erfelijkheid speelt ook een rol bij het ontwikkelen van COPD. Bijna 20 procent van de mensen met COPD heeft een erfelijke aanleg voor de aandoening.