Dementie

Dementie is een aandoening die gepaard gaat met een achteruitgang van de geestelijke vermogens, waaronder het geheugen, het vermogen om logisch te denken en de sociale vaardigheden. Dementie kan leiden tot beperkingen in het dagelijks leven en het zorgt voor een grote emotionele belasting voor de patiënt en zijn of haar naasten.

Dementie is eigenlijk een verzamelnaam voor een groep aandoeningen die de hersenen aantasten en die leiden tot een afname van het mentale vermogen. Dementie kan invloed hebben op het geheugen, het vermogen om gezichten te herkennen, spraak, abstract denken en het vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Op welke leeftijd krijg je dementie?

Dementie treedt meestal op na 65 jaar, maar het kan ook voorkomen bij jongere mensen. Men spreekt in dat geval van jongdementie. Het is belangrijk om te onthouden dat dementie niet noodzakelijkerwijs een onvermijdelijk deel is van het ouder worden. Er zijn veel mensen die geen dementie ontwikkelen, ongeacht hun leeftijd. Leeftijd is echter de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van dementie. Het risico op dementie neemt ook toe met de leeftijd.

De oorzaken van dementie

Er zijn verschillende oorzaken van dementie, maar de meeste gevallen worden veroorzaakt door een aandoening van de hersenen, zoals Alzheimer, of een beroerte.

Dementie wordt vaak gezien als een aandoening van oudere mensen, maar het kan ook voorkomen bij jongere mensen. Sommige mensen zijn genetisch vatbaarder voor dementie dan anderen. Dementie kan ook worden veroorzaakt door andere aandoeningen, zoals hoge bloeddruk, diabetes, beroertes en hersenletsel.

Is dementie erfelijk?

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag of dementie erfelijk is. In sommige gevallen is het genetisch bepaald, maar in andere gevallen is er geen duidelijke erfelijke link. Dementie kan worden veroorzaakt door een combinatie van genetische en niet-genetische factoren. Erfelijkheid is echter wel een risicofactor voor het ontwikkelen van dementie. Als er in de familie reeds mensen zijn die de aandoening hebben ontwikkeld, is het risico op het ook krijgen ervan verhoogd. Er is echter niet één enkel gen dat dementie veroorzaakt. In plaats daarvan is het waarschijnlijker dat het risico op dementie toeneemt wanneer er meerdere erfelijke factoren aanwezig zijn.

Risicofactoren

Ook is er geen eenduidige oorzaak van dementie, maar er zijn wel bepaalde risicofactoren die het risico op het ontwikkelen van de aandoening vergroten. Sommige van deze risicofactoren, zoals leeftijd en erfelijkheid, kunnen niet worden gewijzigd. Andere risicofactoren, zoals levensstijl en omgevingsfactoren, kunnen wel worden gewijzigd en kunnen helpen om het risico op dementie te verminderen. Levensstijlfactoren, zoals roken, ongezonde voeding, onvoldoende lichaamsbeweging en overmatig alcoholgebruik, kunnen ook het risico op dementie vergroten.

Omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren, zoals luchtvervuiling, kunnen ook het risico op dementie vergroten. Gelukkig kunnen sommige van deze risicofactoren worden verminderd door bewuster keuzes te maken over waar we wonen en werken.

Een betere toekomst

We hebben nog niet alle antwoorden, maar wetenschappers over de hele wereld werken hard aan het vinden ervan. Dementie is een ernstige aandoening die invloed heeft op het leven van veel mensen. Het is belangrijk om de risicofactoren voor de aandoening te kennen en te leren hoe we ze kunnen verminderen door een gezonde levensstijl te leiden en onze leefomgeving te verbeteren. Als we erin slagen om het risico op dementie te verminderen, dan kunnen we samen werken aan een toekomst zonder deze aandoening.

Symptomen van dementie

Symptomen van dementie kunnen zijn: vergeetachtigheid, moeite met het volgen van gesprekken, moeite met het uitvoeren van bekende taken, verwarring, moeite met het vinden van de juiste woorden, depressie, geheugenverlies, problemen met denken, problemen met communiceren, problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en angst. Dementie kan leiden tot verlies van zelfstandigheid en sociale isolatie.

Kan je genezen van dementie?

Dementie kan een grote impact hebben op het leven van degene die het heeft en ook op het leven van hun familie en vrienden. Er is geen genezing voor dementie, maar er zijn wel behandelingen die de symptomen kunnen verlichten en die de progressie van de aandoening kan vertragen. Dementie is een zeer verdrietige aandoening. Het is belangrijk om te beseffen dat de progressie van de aandoening niet kan worden gestopt, maar dat er wel steun en hulp beschikbaar is. Familie en vrienden kunnen een steunpilaar zijn tijdens deze moeilijke tijd, dus het is belangrijk om een goede band te hebben met de mensen om je heen. Het is noodzakelijk om bij mensen met dementie een veilige en vertrouwde omgeving te creëren en hen te helpen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Hoe oud kan je worden met dementie?

Dementie is een aandoening waarbij de patiënt geestelijk achteruit gaat. Dementie kan zich op verschillende leeftijden ontwikkelen, maar meestal komt het voor bij oudere mensen. Hoe oud je kan worden met dementie, is niet bekend. Er zijn gevallen bekend van mensen die tot hun tachtigste of negentigste leven met dementie. Er is nog veel onbekend over dementie, maar er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar deze aandoening.

Er zijn wereldwijd naar schatting tot wel 47 miljoen mensen die dementie hebben.