Alles wat je moet weten over dementie

Huisartsenposten

Dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte die veel impact heeft op het dagelijks leven. In deze blog bespreken we verschillende aspecten van dementie, van herkenning en communicatie tot preventie en juridische planning.

Wat is dementie en hoe herken je het?

Dementie is een verzamelnaam voor symptomen die optreden wanneer de hersenen beschadigd zijn door ziektes, zoals de ziekte van Alzheimer. Deze aandoening beïnvloedt het vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren en heeft een diepgaande impact op het leven van de persoon en diens omgeving. Maar hoe herken je dementie? Het is belangrijk om alert te zijn op de vroege tekenen, zodat je tijdig hulp kunt zoeken.

Herkenning van dementie

 • Geheugenverlies: Een van de meest voorkomende symptomen is het vergeten van recente gebeurtenissen, afspraken of namen.
 • Moeite met alledaagse taken: Complexe taken worden lastiger, zoals het beheren van financiën of het koken van een maaltijd.
 • Verwarring in tijd en plaats: Desoriëntatie, niet meer weten welke dag het is of verdwalen in een bekende omgeving.
 • Taalproblemen: Moeite met het vinden van de juiste woorden of het volgen van een gesprek.
 • Verminderd beoordelingsvermogen: Slechte beslissingen nemen of ongepaste opmerkingen maken.
 • Terugtrekken uit werk of sociale activiteiten: Verlies van interesse in hobby’s of sociale interacties.
 • Veranderingen in gedrag en persoonlijkheid: Stemmingswisselingen, angst, depressie of agressie zonder duidelijke aanleiding. Ook kunnen sommige vormen van dementie gepaard gaan met fysieke symptomen, zoals problemen met het zicht. In zeldzame gevallen kan dit wijzen op een inwendige oogontsteking, wat een aanvullende medische evaluatie vereist.

Als je deze signalen bij jezelf of bij een naaste herkent, is het belangrijk om niet te aarzelen en professioneel advies in te winnen. Een tijdige diagnose kan helpen bij het plannen van de juiste zorg en ondersteuning.

De impact van dementie op het dagelijks leven

Dementie is een ingrijpende aandoening die niet alleen de persoon zelf treft, maar ook diens omgeving. Het dagelijks leven verandert geleidelijk en soms onvoorspelbaar. Als je te maken hebt met dementie, of het nu persoonlijk is of via een naaste, is het belangrijk om te begrijpen hoe deze ziekte het leven beïnvloedt.

Verlies van Onafhankelijkheid

Naarmate dementie vordert, wordt het voor jou of je naaste moeilijker om zelfstandig te functioneren. Taken die ooit vanzelfsprekend waren, zoals aankleden, boodschappen doen of koken, kunnen een uitdaging worden. Dit verlies van onafhankelijkheid kan frustrerend zijn en het gevoel van eigenwaarde aantasten.

Communicatieproblemen

Communiceren wordt lastiger. Het vinden van de juiste woorden, het begrijpen van gesprekken en het onthouden van informatie kan verminderen. Dit kan leiden tot misverstanden en soms zelfs tot isolatie.

Veranderingen in Gedrag en Persoonlijkheid

Dementie kan invloed hebben op het gedrag en de persoonlijkheid. Je kunt te maken krijgen met stemmingswisselingen, agitatie of zelfs apathie. Het is belangrijk om te weten dat deze veranderingen deel uitmaken van de aandoening en niet bewust worden veroorzaakt door de persoon.

Impact op Familie en Vrienden

 • Zorglast: Familieleden kunnen zich overweldigd voelen door de toenemende zorgverantwoordelijkheden.
 • Emotionele stress: Het zien van de achteruitgang van een geliefde kan emotioneel zeer belastend zijn.
 • Aanpassing van de levensstijl: Dagelijkse routines en activiteiten moeten mogelijk worden aangepast om de zorg voor de dementerende persoon te accommoderen.

Veiligheidsrisico’s

Veiligheid in huis wordt een belangrijk aandachtspunt. Risico’s zoals verdwalen, vallen of het onjuist gebruiken van huishoudelijke apparaten nemen toe. Het aanbrengen van aanpassingen in de woonomgeving kan noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen.

Verdiepende links

Hier is een samengestelde lijst van links die je alles vertellen over Dementie.

Preventie en vroege interventie bij dementie

Dementie is een ingrijpende aandoening die niet alleen de patiënt, maar ook de omgeving diep raakt. Preventie en vroege interventie kunnen echter een wereld van verschil maken. Door bepaalde leefstijlfactoren aan te pakken, kun je het risico op dementie verlagen. Denk hierbij aan:

 • Gezonde voeding: Een mediterraan dieet rijk aan fruit, groenten, volkorenproducten en gezonde vetten ondersteunt de hersengezondheid.
 • Beweging: Regelmatige fysieke activiteit, zoals wandelen of fietsen, stimuleert de doorbloeding van de hersenen.
 • Cognitieve stimulatie: Blijf mentaal actief met puzzels, lezen of het leren van een nieuwe taal of vaardigheid.
 • Sociale interactie: Onderhoud sociale contacten en blijf betrokken bij de gemeenschap.
 • Roken en alcohol: Beperk roken en matig alcoholgebruik om de hersenen te beschermen.

Signalen Herkennen

Naast preventie is het herkennen van de vroege signalen van dementie cruciaal. Veranderingen in geheugen, denkvermogen of gedrag kunnen aanwijzingen zijn. Bij twijfel is het belangrijk om niet te aarzelen en medisch advies in te winnen. Een tijdige diagnose kan de toegang tot behandelingen en ondersteuning verbeteren.

Leefstijlaanpassingen

Als dementie eenmaal is vastgesteld, kunnen leefstijlaanpassingen en interventies de progressie vertragen en de kwaliteit van leven verbeteren. Dit omvat een combinatie van medicatie, cognitieve therapieën en aanpassingen in de leefomgeving. Samenwerking met zorgprofessionals is hierbij essentieel om een persoonlijk zorgplan op te stellen.

Communiceren met iemand die dementie heeft

Communiceren met iemand die dementie heeft, kan een uitdaging zijn, maar met geduld en begrip kun je een waardevolle verbinding leggen. Het is belangrijk om te onthouden dat de persoon met dementie unieke behoeften en mogelijkheden heeft. Hier zijn enkele tips om de communicatie te vergemakkelijken:

 • Gebruik eenvoudige, duidelijke taal en korte zinnen.
 • Maak oogcontact en zorg voor een rustige omgeving om afleiding te minimaliseren.
 • Luister actief en geef de persoon de tijd om te antwoorden, zonder te haasten.
 • Bevestig gevoelens in plaats van te focussen op de feitelijke inhoud van wat er gezegd wordt.
 • Gebruik non-verbale communicatie, zoals aanraking en lichaamstaal, om steun en begrip te tonen.
 • Vermijd het stellen van open vragen; bied liever keuzes aan of stel ja/nee-vragen.
 • Wees geduldig en blijf positief, zelfs als de communicatie moeizaam verloopt.

Belang van Herhaling en Routine

Herhaling kan helpen om de persoon met dementie gerust te stellen, omdat herkenbare patronen en routines veiligheid bieden. Probeer dezelfde woorden of zinnen te gebruiken wanneer je over specifieke onderwerpen praat.

Omgaan met Onbegrip

Als je merkt dat de persoon met dementie je niet begrijpt, blijf dan kalm en probeer het op een andere manier te verwoorden. Soms kan een andere benadering of het gebruik van visuele hulpmiddelen zoals foto’s helpen.

Juridische en financiële planning voor dementiepatiënten

Wanneer jij of een dierbare geconfronteerd wordt met de diagnose dementie, is het essentieel om tijdig juridische en financiële planning te overwegen. Het is een complex proces, maar met de juiste voorbereiding kun je de belangen van de dementiepatiënt beschermen en zorgen voor een gestructureerde toekomst. Hier zijn enkele cruciale stappen die je niet mag overslaan:

Volmachten

 • Stel een levenstestament of volmacht op waarin je iemand aanwijst die beslissingen kan nemen wanneer de patiënt dat zelf niet meer kan.
 • Denk aan zowel financiële zaken als persoonlijke verzorging en medische beslissingen.

Testament

 • Zorg dat het testament up-to-date is om de nalatenschap volgens de wensen van de patiënt te regelen.
 • Overweeg een executeur aan te stellen die de nalatenschap beheert.

Financiële planning

 • Maak een overzicht van alle inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden.
 • Plan voor toekomstige zorgkosten en onderzoek mogelijkheden voor financiële ondersteuning zoals subsidies of tegemoetkomingen.

Bescherming tegen misbruik

 • Neem maatregelen om de dementiepatiënt te beschermen tegen financieel misbruik.
 • Informeer bij een notaris over de mogelijkheden voor toezicht op de financiën.

Communicatie

 • Bespreek de plannen en wensen met familieleden en andere betrokkenen om misverstanden te voorkomen.
 • Schakel indien nodig een professionele bewindvoerder of mentor in.

Door deze stappen te volgen, leg je een solide basis voor de juridische en financiële toekomst van iemand met dementie. Het is een manier om zorg en welzijn te garanderen, zelfs als de patiënt zelf niet meer in staat is deze zaken te beheren.

Plaats een reactie